Toepassingen

Internet of Things

De afgelopen jaren hebben we het IoT zich snel zien ontwikkelen van een veelbelovend toekomstperspectief naar een praktisch bruikbare technologie voor nuttige alledaagse toepassingen. Goede innovaties hebben zich tot IoT-standaard ontwikkeld, denk hierbij aan communicatieprotocollen zoals MQTT of toegankelijkheid van WiFi, LoRa en Bluetooth voor zelf ontwikkelde apparatuur.

De grote aanbieders van Cloud-oplossingen hebben inmiddels allemaal producten ontwikkeld die zich richten op IoT en het mogelijk maken om apparaten op hun online-diensten aan te sluiten.

Kortom: er is ruim voldoende aanbod van Internet in het Internet of Things. Wat nog rest zijn de Things: de apparaten die uw product specifiek maken. Die meten wat u wilt weten, die bewaken wat relevant is en die dat wat moet gebeuren in gang zetten. Deze apparaten zijn uniek voor uw product en zelden of nooit als standaard product verkrijgbaar, zeker niet in de vorm die u zoekt. Ontwikkelen van zo’n product is echter een intensief en risicovol project, omdat vanwege de complexiteit van het IoT er vooraf veel onbekende factoren zijn die moeilijk te identificeren, laat staan op te lossen zijn, zonder een werkend prototype in de hand te hebben.

Dit maakt de SoRapid ontwikkelstrategie van Sofrides IO bij uitstek geschikt om uw idee uit te werken naar een product. De kennis en kunde van Sofrides IO reikt van elektronica tot server, waardoor in korte tijd een demonstrabel en testbaar Thing aan het internet verbonden is, waarmee u uw product-idee verder kunt fine-tunen en interesse opwekken bij uw potentiële klanten.

Industry 4.0

De nieuwe technieken van nu geven ruimte voor creatieve oplossingen om dingen te meten en ook om ze aan te sturen. In Industry 4.0 zit Sofrides graag dicht op de machines en hun productiegegevens.  Maar ook op het klimaat in bijvoorbeeld uw opslagruimte. Dankzij de draadloze netwerktechnieken kan er ook veel gemeten en bestuurd worden op afstand. U kunt denken aan het registreren of toestaan van toegang tot afgelegen gebouwen. Maar ook aan het uitvoeren van metingen in akkers en het aansturen van bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie.

Voor ieder innovatief idee in deze toepassing heeft Sofrides snel een prototype gereed waarmee het beproefd kan worden. De uiteindelijke oplossing kan daardoor rekenen op een voortvarende introductie in de markt.

Zelfstandige smart devices

Er zijn veel kansrijke ideeën voor smart devices die veelal reeds bekende basisfuncties combineren met de nodige intelligentie zodat een nuttig nieuw product ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan meetinstrumenten voor data-acquisitie of medische apparaten die patiënten monitoren voor een latere analyse van de gemeten waarden.

De microcontroller-kennis van Sofrides stelt ons in staat om die intelligentie toe te voegen. Met onze interface-kennis is het koppelen aan een PC of Mac snel gerealiseerd. Software op de computer kunnen we ook ontwikkelen, maar uiteraard kunt u dat ook zelf doen, waar nodig door ons ondersteund voor bijvoorbeeld het aansluiten op de interface. We hebben ervaring met onder meer USB, ethernet, BlueTooth en WiFi.

Meer weten over onze mogelijkheden voor u?